06
Paźdz
2019
RODO Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
Administratorem Państwa danych jest Niepubliczne Przedszkole „KURCZACZEK” z siedzibą w 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 13-21. W przypadku pytań odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy na stronie pod adresem: http://pkurczaczek.pl/index.php?option=com_contact&view=contact&id=2&Itemid=78
Celem przetwarzania Państwa danych jest zawarcie i wykonanie umowy pomiędzy Państwem a Administratorem, zwana dalej: "Umową", dla której przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora danych zewnętrznym dostawcą usług wspomagających, którym administrator zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych takich jak usługi IT. Takie podmioty mogą przetwarzać dane osobowe na podstawie umowy zawartej z administratorem.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Na podstawie art. 15-18 oraz 20 RODO mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Niepubliczne Przedszkole „KURCZACZEK”

Poprawiony: niedziela, 06 października 2019 02:51
 
Copyright © 2020 Kurczaczek. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Free joomla templates made by Lonex.
Niepubliczne Przedszkole Kurczaczek